เกี่ยวกับเรา

Architecture Design & Service

บริษัท ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2555 และดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นเวลา 1 ทศวรรษ ด้วยประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา บริษัทมีความมั่นใจในศักยภาพและประสิทธิภาพในการออกแบบเป็นอย่างมากทางทีมมีความมุ่งมั่นที่จะเห็นการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ไปในทิศทางที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมพร้อมสร้างคุณค่าให้งานสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งเห็นถึงความสำคัญกับสภาพแวดล้อมบริบท วัฒนธรรมและบทบาทของชุมชนโดยมีทีมงานคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และคำนึงถึงการออกแบบพื้นที่ใช้สอยที่ได้ประโยชน์สูงสุด คุ้มค่ากับการลงทุน เพื่อสร้างงานที่โดดเด่นสร้างเอกลักษณ์ สร้างเสน่ห์แก่ผู้ได้สัมผัสงานสถาปัตยกรรม